کارآفرین یک بندباز است.

کارآفرین یک بندباز است. در کسب و کار خود، اگر بایستی ساقط می‌شوی، درست مثل یک بندباز در کسب و کار خود، اگر تند بروی ساقط می‌شوی، درست مثل یک بندباز اگر آرام راه بروی، پیش از رسیدن به مقصد خسته می‌شوی و میافتی، مثل یک بندباز اگر به پشت سرت نگاه کنی اگر فقط […]

مدیریت شتاب‌دهنده پلی‌تک

تایید صلاحیت شرکت راهبران اندیشه تداوم موفق به اخذ گرید مشاوره در زمینه مدیریت کیفیت و بهره‌وری گردید و اکنون اطلاعات گروه مشاوران تداوم در سایت سازمان ملی بهره‌وری ثبت شده‌است.سه نفر از همکاران و اعضای تیم راهبران ما در این فرایند، طی انجام مصاحبه‌های تخصصی تایید شدند.امیدواریم این موفقیت تداوم زمینه‌ساز ارائه خدمات بهتر […]