خدمات عارضه‌یابی برای یک سازمان، شامل ارائه خدمات برای شناسایی و رفع مشکلات در فرآیندها، سیستم‌ها، محصولات و خدمات است. این خدمات شامل موارد زیر می‌باشد:

1. شناسایی مشکلات: تیم عارضه‌یابی تداوم با بررسی دقیق و جامع فرآیندها، سیستم‌ها، محصولات و خدمات سازمان، مشکلات و نواقص را شناسایی می‌کند.

2. تحلیل مشکلات: پس از شناسایی مشکلات، تیم عارضه‌یابی تداوم با استفاده از روش‌های مختلف تحلیلی، مشکلات را تجزیه و تحلیل می‌کرده و علل اصلی آن‌ها را شناسایی می‌کند.

3. ارائه راهکارها: پس از تحلیل مشکلات، تیم متخصص عارضه‌یابی با توجه به علل شناسایی شده، راه‌حل‌هایی را ارائه می‌دهد که بهبود عملکرد و کاهش مشکلات را فراهم می‌کند.

4. اجرای راهکارها: پس از ارائه راهکارها، تیم متخصص عارضه‌یابی در صورت تمایل سازمان، برای بهبودهای لازم را در فرآیندها، سیستم‌ها، محصولات و خدمات راهکارهای پیشنهادی را به تیم توانمند سازی تداوم واگذار می‌نماید.

5. ارزیابی و تحلیل عملکرد: پس از اجرای راهکارها، تیم متخصص عارضه‌یابی به ارزیابی و تحلیل عملکرد پس از اجرای راهکارها می‌پردازد تا مشخص شود آیا بهبود‌های لازم ایجاد شده‌اند یا خیر.

6. آموزش و پشتیبانی: تیم متخصص عارضه‌یابی پس از اجرای راهکارها، به سازمان آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهد و پشتیبانی لازم را برای حفظ و بهبود عملکرد سیستم‌ها، فرآیندها، محصولات و خدمات ارائه می‌کند.

در کل، خدمات عارضه‌یابی برای یک سازمان بهبود عملکرد و کاهش مشکلات در فرآیندها، سیستم‌ها، محصولات و خدمات ارائه می‌دهد. این خدمات باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، افزایش رضایت مشتریان، توسعه سازمان و افزایش توانمندی سازمانی می‌شود. همچنین، با انجام عارضه‌یابی، سازمان به معنی بهتر شدن عملکرد و بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود، به رشد و توسعه پایدار دست می‌یابد.