مدیریت شتاب‌دهنده پلی‌تک

تایید صلاحیت شرکت راهبران اندیشه تداوم موفق به اخذ گرید مشاوره در زمینه مدیریت کیفیت و بهره‌وری گردید و اکنون اطلاعات گروه مشاوران تداوم در سایت سازمان ملی بهره‌وری ثبت شده‌است.سه نفر از همکاران و اعضای تیم راهبران ما در این فرایند، طی انجام مصاحبه‌های تخصصی تایید شدند.امیدواریم این موفقیت تداوم زمینه‌ساز ارائه خدمات بهتر […]

بروزآوری سیستم مدیریت زیست‌محیطی در شهرداری منطقه ۲۱ تهران

همکاری تداوم با شهرداری تهران شرکت راهبران اندیشه تداوم موفق به اخذ گرید مشاوره در زمینه مدیریت کیفیت و بهره‌وری گردید و اکنون اطلاعات گروه مشاوران تداوم در سایت سازمان ملی بهره‌وری ثبت شده‌است. سه نفر از همکاران و اعضای تیم راهبران ما در این فرایند، طی انجام مصاحبه‌های تخصصی تایید شدند.امیدواریم این موفقیت تداوم […]