آغاز پروژه «عارضه‌یابی منابع انسانی» در شرکت «لیزینگ پارسیان».

این پروژه که مطابق برآوردهای انجام‌شده توسط کارشناسان گروه مشاوران تداوم طی ۲ ماه انجام خواهد شد،