مدرسان و سخنرانان مدعو

آقای دکتر پدرام رشیدی

(Ph.D. تغییرات اقلیمی)

پژوهشگر دانشگاه Queensland استرالیا 

در رشته حاکمیت محیط زیست و توسعه پایدار

خانم مهندس رعنا نوروزی

(کارشناس ارشد علوم محیط زیست)

رئیس کمیته فنی شهرهای پایدار 

و سازمان جهانی استاندارد (ISO) در ایران

آقای دکتر جمال‌الدین عزیزی

(دکترای مدیریت کسب و کار)

شهردار سابق یزد

آقای دکتر رضا فلاح

(Ph.D candidate مهندسی محیط زیست)

کارشناس تغییر اقلیم

 و عضو کارشناسان کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد

آقای دکتر پدرام رشیدی

(Ph.D. تغییرات اقلیمی)

پژوهشگر دانشگاه Queensland استرالیا در رشته حاکمیت محیط زیست و توسعه پایدار

خانم مهندس رعنا نوروزی

(کارشناس ارشد علوم محیط زیست)

رئیس کمیته فنی شهرهای پایدار سازمان جهانی استاندارد (ISO) در ایران

آقای دکتر جمال‌الدین عزیزی

(دکترای مدیریت کسب و کار)

شهردار سابق یزد

آقای دکتر رضا فلاح

(Ph.D candidate مهندسی محیط زیست)

کارشناس تغییر اقلیم و عضو کارشناسان کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد

برنامه وبینار آموزشی

با معرفی شهر میراث جهانی یزد به عنوان یک شهر پایدار و تاب آور


روز اول: تغییرات اقلیمی و چالشهای اکنون و آینده

 1. ابعاد جهانی تغییرات اقلیمی
 2. پاسخها و رفتارهای جامعه جهانی در برابر تغییرات اقلیمی (ساختارها، سازمانهای جهانی ، کنوانسیونها و قراردادها با رویکرد کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی)
 3. مروری بر مهمترین خروجیهای COP26
 4. نقش شهرها در تغییرات اقلیمی (ساختارها، عوارض، رویکردها، تعاملات و مکانیسمهای شهری موثر)
 5. نقش تغییرات اقلیمی بر شهرها به عنوان سکونتگاههای انسانی
 6. تاثیرات متقابل تغییرات اقلیمی و شهرها
 7. مروری بر مهمترین خروجیهای COP26 برای شهرها
 8. تغییرات اقلیمی در ایران
 9. اثرات مختلف ناشی تغییرات اقلیمی
 10. تغییر الگوی بارندگی
 11. افزایش غیرعادی دما
 12. افزایش بحرانهای (بلایای) طبیعی (اقلیمی): خشکسالی، سیل، طولانی‌تر شدن فصول گرم
 13. اثرات تغییرات اقلیمی بر بخشهای مختلف
 14. کشاورزی و غذا
 15. انرژی
 16. بهره برداری از معادن و منابع طبیعی
 17. بنادر و کشتیرانی
 18. گردشگری
 19. سیستم سلامت
 20. مسکن
 21. امنیت
 22. وضعیت شهرهای ایران در رویایی با تغییرات اقلیمی و سناریوهای پیش رو
 23. آلودگی هوا
 24. کمبود آب
 25. فرونشست خاک
 26. فرسودگی زیرساختها
 27. مهاجرت و بحرانهای اجتماعی
 28. بحرانهای اقتصادی شهرها در رویایی با تغییرات اقلیمی
 29. عوامل تشدید کننده تغییرات اقلیمی در شهرهای ایران از گذشته تا کنون
 30. طرحهای توسعه و کاربری زمین
 31. آب
 32. هوا
 33. پسماند
 34. انرژی
 35. فضای سبز

روز دوم: فرصت‌های پیش‌روی کسب و کارها (ذینفعان – صاحبان صنایع)  در رویایی با تغییرات آب و هوایی

 1. اثرات تغییرات اقلیمی بر کسب و کارها (صنایع، تجارت)
 2. اثرات مسقیم
 3. اثرات غیر مستقیم
 4. فرصتهای کسب و کار
 5. دستیابی به مزیت نسبی
 6. بهبود مدیریت ریسک و تاب آوری شرکتها
 7. فرصتهای درآمدی محصولات و خدمات
 8. رهبری بازار
 9. مزایای ناشی از اعتبار (اعتباری) – برندینگ
 10. سازگاری با تغییرات اقلیمی و بخش خصوصی
 11. محصولات و خدمات سازگار با تغییرات اقلیمی
 12. فناوری‌های موثر در سازگاری اقلیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر، پرورش محصولات تاب‌آور در برابر خشکسالی و کم‌آبی، فناوری‌های نوین آب‌یاری
 13. راهکارهای بومی موثر در سازگاری اقلیمی
 14. راهکارهای ترکیبی بومی – پیشرفته
 15. چالشهای بخش خصوصی در مسیر سازگاری با تغییرات اقلیمی
 16. کمبود اطلاعات و عدم قطعیت ها در مورد اثر تغییرات اقلیمی بر کسب و کارها
 17. قوانین و سیاستها (قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها) موثر بر کسب و کارها
 18. فقدان مشوق ها
 19. عدم دسترسی به منابع مالی بین المللی به دلیل تحریم ها
 20. بهترین راهبردهای سازگاری PPP
 21. توصیه برای کسب و کارها
 22. جمع بندی
 23. استراتژیها و مدلهای مختلف شهرها با هدف افزایش پایداری، زیست پذیری و افزایش کیفیت زندگی رویایی با تغییرات اقلیمی
 24. شهرهای کم – کربن
 25. شهرهای هوشمند
 26. شهرهای سبز
 27. شهرهای پایدار
 28. شهرهای زیست پذیر
 29. فرصتهای موجود برای کسب و کارها در ارتباط با ساختارهای شهری
 30. نقش کلیدی داده های شهری
 31. نقش شاخصهای شهری در دستیابی به شهرهای کم کربن
 32. مروری بر روشهای ارزیابی ها و استانداردهای توسعه پایدار شهری
 33. مدیریت هوشمند پسماندهای شهری
 34. مدیریت پایدار، بهینه و هوشمند آب
 35. پایش هوشمند آلودگی هوا
 36. خدمات سبز
 37. زیرساختهای سبز
 38. کشاورزی شهری
 39. نمونه های موفق در شهرهای جهان
 40. نمونه های بومی موفق در شهرهای ایران
 41. جمع بندی
 42. پرسش و پاسخ

حامیان معنوی

نحوه ثبت‌نام

واریز مبلغ ۹.۷۰۰.۰۰۰ ریال به حساب زیر:

بانک صادرات، شعبه صبا، کد شعبه ۱۰۴

شبا:
IR050190000000113159682004
شماره حساب:
0113159682004
شماره کارت:
6037691990334187

و ارسال اطلاعات شرکت‌کننده
و تصویر فیش واریزی به شماره واتزاپ زیر:
09194364565
یا تماس با شماره تلفن‌های:
02188175413
02188175418
خانم مهندس مهدزاده

و همچنین برای سهولت در ثبت نام و پرداخت هزینه دوره، لینک زیر در سایت ایوند ایجاد شد:

evand.com/events/cop26

تخفیف:
بانوان گرامی تا آخر این هفته ۱۰ درصد
دانشگاهیان عزیز ۱۰ درصد
ثبت نام بیش از ده نفر ۱۰ درصد
ثبت نام تا پانزدهم بهمن ۱۰ درصد
سقف تخفیف‌ها: ۳۰ درصد

دریافت کد تخفیف صرفا از طریق ارسال پیام به واتزاپ اعلام‌شده در فوق میسر است.

به امید دیدار شما در این وبینار تخصصی