گروه مشاوران تداوم تا انتخاب بهترین مسیر در کنار شماست

مشاوره در معنای کلی خود، یاری به سازمان‌ها برای بهبود عملکردشان است.
آرتور دی لیتل در ۱۸۸۶ این حرفه را بنا نهاد و امروز صنعتی به نام مشاوره در تمامی نقاط جهان به رسمیت شناخته شده‌است. آمریکا، انگلیس و آلمان معمولا پیشتاز هستند و بیشترین سهم درآمدی از این بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

مشاوره حیطه‌های مختلف سازمان را در بر می‌گیرد و امروزه این شغل نیازمندی‌های تخصصی مخصوص به خود را دارد. در ایران نیز انجمن مشاوره مدیریت ایران و نهادهای دولتی چون سازمان اداری و استخدامی یا سازمان ملی بهره‌وری بر کار مشاوران مدیریت نظارت دارند.

شرکت راهبران اندیشه تداوم با تجربه بیش از بیست سال مدیران و راهبران خود، توانسته ضمن اخذ مجوزهای لازم که در منوی درباره ما سایت قابل مشاهده است به سازمان‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی کشور خدماتی ارائه نماید که اطلاعات آن مشتریان گرامی در سایت موجود است.

مشاوره در معنای کلی خود، یاری به سازمان‌ها برای بهبود عملکردشان است.
آرتور دی لیتل در ۱۸۸۶ این حرفه را بنا نهاد و امروز صنعتی به نام مشاوره در تمامی نقاط جهان به رسمیت شناخته شده‌است. آمریکا، انگلیس و آلمان معمولا پیشتاز هستند و بیشترین سهم درآمدی از این بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

مشاوره حیطه‌های مختلف سازمان را در بر می‌گیرد و امروزه این شغل نیازمندی‌های تخصصی مخصوص به خود را دارد. در ایران نیز انجمن مشاوره مدیریت ایران و نهادهای دولتی چون سازمان اداری و استخدامی یا سازمان ملی بهره‌وری بر کار مشاوران مدیریت نظارت دارند.

شرکت راهبران اندیشه تداوم با تجربه بیش از بیست سال مدیران و راهبران خود، توانسته ضمن اخذ مجوزهای لازم که در منوی درباره ما سایت قابل مشاهده است به سازمان‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی کشور خدماتی ارائه نماید که اطلاعات آن مشتریان گرامی در سایت موجود است.

گروه مشاوران تداوم متشکل از گروه بزرگی از کارشناسان با بیش از بیست سال تجربه در امر مشاوره، آموزش، ارزیابی و ممیزی، می‌باشد. ما باور داریم سازمان‌ها در مسیر تعالی و بهبود مداوم با موانع متفاوتی مواجه هستند. بنابراین مشتریان ما برای یادگیری، رشد و سازگاری با محیط آکنده از تغییرات و ابهامات نیاز به همراهی دارند. دغدغه نخست ما تداوم کسب‌و‌کارها در این شرایط و سپس توسعه و بهبود آنهاست.
تمایز اصلی ما در ارائه خدمات، معرفی رویکرد «راه‌حل‌محور» است.
در این رویکرد، فعالیت‌های ما متمرکز بر درک نیازهای مشتریان و پاسخ‌گویی به آنهاست. 

گروه مشاوران تداوم متشکل از گروه بزرگی از کارشناسان با بیش از بیست سال تجربه در امر مشاوره، آموزش، ارزیابی و ممیزی، می‌باشد. ما باور داریم سازمان‌ها در مسیر تعالی و بهبود مداوم با موانع متفاوتی مواجه هستند. بنابراین مشتریان ما برای یادگیری، رشد و سازگاری با محیط آکنده از تغییرات و ابهامات نیاز به همراهی دارند. دغدغه نخست ما تداوم کسب‌و‌کارها در این شرایط و سپس توسعه و بهبود آنهاست.
تمایز اصلی ما در ارائه خدمات، معرفی رویکرد «راه‌حل‌محور» است.
در این رویکرد، فعالیت‌های ما متمرکز بر درک نیازهای مشتریان و پاسخ‌گویی به آنهاست. 

راه های ارتباط با گروه مشاوران تداوم

راه های ارتباط با گروه مشاوران تداوم