یک تیم چابک کنار شماست، برای اینکه مؤفق باشید...

Richard Branson

Clients do not come first, Employees come first, If you take care of your employees, They will take care of the clients. 

مشتریان مقدم نیستند، در ابتدا همکاران مهمند، اگر حامی همکاران خود باشید، آنها مراقب مشتریان خواهند بود.

دوره‌های آکادمی آموزشی تداوم در پاییز ۱۴۰۰

دوره اصول و فنون پیگیری وصول مطالبات
آنلاین ۱۶ ساعت
دوره جامع مدیریت منابع انسانی (HRM)
۲۰ جلسه ۲ ساعته آنلاین
دوره اخلاق حرفه‌ای
آنلاین ۱۶ ساعت
دوره استقرار نظام آراستگی (5S)
آنلاین ۱۶ ساعت
قبل
بعدی

آکادمی آموزشی تداوم

طراح و مجری دوره‌های آموزشی فردی و سازمانی

تحولات بزرگ تمدن‌ها، سازمان‌ها و انسان‌ها با نیاز به تغییر آغاز می‌شود. نیاز انگیزه اصلی هر تغییری‌ست اما برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید دانش و مهارت هم داشت. شتاب زندگی امروز ایجاب می‌کند از سعی و خطای بی‌هدف دوری کرد و از تجربیات گذشتگان در قالب علم و تکنولوژی بهره‌ برد. ما در تداوم با بررسی پژوهش‌های انجام گرفته و مطالعه نظریه‌های علمی از یک سو و تجربیات بیست‌ساله مدرسان آکادمی از سوی دیگر، بر این باوریم که آموزش نقش اصلی را در توسعه ایفا می‌نماید و انسان، بنیادی‌ترین عامل بهره‌وری و تحول است.

دو اصل اساسی ما در آکادمی آموزشی تداوم، «حل مساله‌» و «بهبود مداوم» هستند و همواره آماده‌ایم تا برای مسائل مشتریان خود، راهکارهای موثر آموزشی بیابیم و در حال بهبود اثربخشی فعالیت‌های آموزشی خود باشیم.

0
گواهینامه
0
دوره برگزارشده
0
عنوان آموزش
0
درصد رضایت

برخی از دوره‌های برگزارشده آکادمی آموزشی تداوم

دپارتمان‌های آکادمی آموزشی تداوم

مدیریت ارشد

مالی و حسابداری

HRM

استانداردها

Soft Skills

تخصصی بازرگانی

کسب و کار

اکوسیستم نوآوری

شما هم شروع کنید...

آگاهی از برنامه‌های آموزشی

تماس با کارشناسان آکادمی