یک تیم چابک کنار شماست، برای اینکه مؤفق باشید...

Richard Branson

Clients do not come first, Employees come first, If you take care of your employees, They will take care of the clients. 

مشتریان مقدم نیستند، در ابتدا همکاران مهمند، اگر حامی همکاران خود باشید، آنها مراقب مشتریان خواهند بود.

0
گواهینامه
0
دوره برگزارشده
0
عنوان آموزش
0
درصد رضایت

برخی از دوره‌های برگزارشده آکادمی آموزشی تداوم

آکادمی آموزشی تداوم

طراح و مجری دوره‌های آموزشی فردی و سازمانی

دپارتمان‌های آکادمی آموزشی تداوم

مدیریت ارشد

مالی و حسابداری

HRM

استانداردها

Soft Skills

تخصصی بازرگانی

کسب و کار

اکوسیستم نوآوری

شما هم شروع کنید...

آگاهی از برنامه‌های آموزشی

تماس با کارشناسان آکادمی