اعضاء هیئت مدیره تداوم:

کاوه کشاورزی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

امین حیدری

عضو هیئت مدیره

مهران کریمی

رئیس هیئت مدیره

مجوزها، تأیید صلاحیت و گواهینامه

گاه‌شمار تداوم

۳ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری اولین وبینار بین‌المللی

۳ اسفند ۱۴۰۰

۲۵ تیر ۱۳۹۹

اخد کارت بازرگانی و گواهینامه عضویت

۲۵ تیر ۱۳۹۹

۲۴ تیر ۱۳۹۹

اخد گواهی صلاحیت مشاوره (اداری و استخدامی)

۲۴ تیر ۱۳۹۹

۱۳ خرداد ۱۳۹۹

دریافت گواهینامه ISO 9001:2015

۱۳ خرداد ۱۳۹۹

۲۵ دی ۱۳۹۸

ثبت در ستاد ایران

۲۵ دی ۱۳۹۸

۲۴ دی ۱۳۹۸

دریافت گواهینامه ارزش افزوده

۲۴ دی ۱۳۹۸

۱۱ دی ۱۳۹۸

دریافت جواز تاسیس واحد فنی مهندسی (صمت)

۱۱ دی ۱۳۹۸

۱ مهر ۱۳۹۸

عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران

۱ مهر ۱۳۹۸

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

ثبت شرکت

۲۰ خرداد ۱۳۹۸